Euro-Markt je súčasťou skupiny najväčších maloobchodných webov v strednej a východnej Európe. Na trhu pôsobíme už viac ako 10 rokov vďaka dôvere viac ako 5 miliónov spokojných zákazníkov. Vaša spokojnosť je naším najvyšším cieľom.
Prostredníctvom digitálnych médií sa snažíme udržiavať kontakt s našimi zákazníkmi a poskytovať im najnovšie informácie o aktuálnych trendoch v spotrebnej elektronike a ďalších produktoch, a poskytujeme im najlepšiu ponuku na trhu z hľadiska ceny, kvality a dopytu.
Od roku 2010 Euro-Markt investuje obrovské prostriedky do rozvoja svojich vlastných online maloobchodných predajní a zlepšovania svojich distribučných kanálov, aby zlepšila kvalitu vzhľadom k rastúcemu počtu verných zákazníkov.
Pri každom kontakte s klientmi chceme, aby cítili, že sa s nami spolupracuje ľahko, rýchlo, a že naše služby sú dostupné. Svojich klientov počúvame, rozumieme im a budujeme partnerstvá.
Naše partnerstvá s klientmi sú založené na profesionalite, vzájomnej dôvere, dostupnosti a láskavosti. Naše vysoké odhodlanie v oblasti kvality a profesionality prispieva k nášmu vzájomnému rozvoju a pohode, rozvíja obchodné štandardy a podporuje rozvoj spoločnosti, v ktorej pôsobíme.