1. Informácie a súhlas

V rámci svojej činnosti Predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje svojich zákazníkov a strán zaujímajúcich sa o ich produkty, pričom rešpektuje nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov GDPR. Prijatím Zásad ochrany osobných údajov používateľ berie na vedomie, že si ich prečítal, porozumel a súhlasí so spracovaním osobných údajov, na ktoré sa vzťahujú tieto zásady.

Používateľ týmto dáva svoj súhlas s tým, že Predávajúci má právo na prístup a spracovanie údajov, ktoré získal prostredníctvom webovej stránky euro-markt.sk.

Používateľ je povinný pozorne si prečítať tieto Zásady ochrany osobných údajov a má právo rozhodnúť, či si želá Predajcovi poskytnúť svoje osobné údaje na použitie.

Tieto Zásady informujú používateľov webovej stránky euro-markt.sk o druhu údajov, ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú, na aký účel, na základe akého právneho základu, s kým ich zdieľa a prečo, aké ochranné opatrenia sú vykonané, a o právach Používateľa na prístup k osobným údajom, o vymazaní, oprave a obmedzení spracovania osobných údajov, o práve na sťažnosť, o práve na prenos údajov, o zásadách spracúvania osobných údajov, o dohľade a ďalších záležitostiach v súlade s týmto Pravidlami, ako aj o ďalších príslušných právnych normách v krajine sídla spoločnosti. Tieto pravidlá sú napísané tak, aby im Užívateľ čo najľahšie porozumel. V prípade nejasností môže Používateľ kedykoľvek kontaktovať Predávajúceho e-mailom na adrese info@euro-markt.sk s cieľom objasniť akékoľvek nejasnosti.

Typ osobných údajov, ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú prostredníctvom webovej stránky euro-markt.sk.

Za osobné údaje sa považujú všetky informácie, ktoré identifikujú totožnosť zákazníka, napríklad meno a priezvisko a kontaktné údaje (adresa bydliska, telefónny kontakt, e-mailová adresa).

Osobné údaje zhromažďujeme v nasledujúcich situáciách:

- keď si u nás otvoríte účet

- keď u nás zadáte údaje na stránke objednávky

- keď u nás urobíte objednávku

- keď kontaktujete zákaznícku podporu s otázkou

- keď s nami komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí

- keď nám pošlete e-mail

- keď nás kontaktujete písomne

Zhromažďujeme osobné údaje, aby sme mohli:

- otvoriť vám u nás účet, spracovať a vykonať objednávku, a informovať vás o stave doručenia

- zvládnuť prípadné problémy počas vyplnenia objednávky a/alebo dodania

- umožniť vrátenie peňazí, výmenu a opravy

- informovať vás o našich ponukách a reklamách prostredníctvom e-mailu, sociálnych sietí, komunikačných aplikácií, telefónu, pošty alebo SMS o akýchkoľvek našich produktoch a službách v našej ponuke

- zaslať faktúru e-mailom

- zabrániť podvodom

2. Údaje zhromaždené od tretích strán

Ak ste nám dali povolenie, zhromažďujeme vaše osobné údaje od tretích strán, aby sme vám mohli poskytovať ďalšie produkty alebo služby.
Zhromažďujeme tiež osobné údaje z databáz tretích strán, ako je napríklad Signfyd, ktorý nám poskytuje službu detekcie online podvodov.
Ak Predajca spolupracuje s Tretími stranami, ktoré sa považujú za samostatných Správcov údajov, požiadame vás o súhlas so zdieľaním vašich údajov.
   Upozorňujeme, že ak ste udelili súhlas a vaše osobné informácie sú zdieľané s Tretími stranami na účely ponúkania tovaru alebo služieb, ktoré nespadajú do rozsahu bežného podnikania, tieto Tretie strany budú považované za vlastných Správcov údajov a Predávajúci nemôže niesť zodpovednosť za akékoľvek porušenie ochrany údajov, ku ktorému dôjde neskôr.

Pozri prílohu A: Kompletný zoznam zdrojov od tretích strán, z ktorých môžu byť zhromažďované vaše osobné údaje.

2.1 Zdieľanie údajov s tretími stranami

Počas bežného podnikania bude Predajca zdieľať osobné údaje s tretími stranami, iba ak je to nevyhnutné na splnenie jeho povinností.

Predajca sa zaväzuje, že nikdy nebude zdieľať osobné údaje s tretími stranami na účely priameho marketingu, pokiaľ na to Používateľ nedá svoj súhlas.

Vaše informácie budeme zdieľať s týmito tretími stranami:

  • Všetky spoločnosti v portfóliu Predajcov
  • Logistické spoločnosti za účelom splnenia vašej objednávky;
  • Skladové spoločnosti za účelom splnenia vašej objednávky;
  • Poskytovatelia databáz za účelom bezpečného ukladania vašich údajov;
  • Analytické spoločnosti za účelom poskytovania správ, ktoré nám umožňujú zlepšovať naše podnikanie;
  • Poskytovatelia IT podpory majú nepriamo prístup k vašim informáciám prostredníctvom prístupu do našej obchodnej siete;
  • Softvér na správu e-mailov za účelom prijímania a odosielania komunikácie s vami;
  • Poskytovatelia správy webových stránok za účelom prevádzkovania našich webových stránok; a
  • poskytovatelia platieb za účelom prijatia platby za dodaný tovar/služby.

Príloha A: Kompletný zoznam zdrojov od tretích strán, z ktorých môžu byť zhromažďované vaše osobné údaje.

Google Adwords

Údaje o prehliadaní zákazníka, informácie o objednávke, informácie o košíku a zozname želaní

Marketing

Google Analyics

Údaje o prehliadaní zákazníka, informácie o objednávke, informácie o košíku a zozname želaní

Analytika

Facebook

Údaje o prehliadaní zákazníka, informácie o objednávke, informácie o košíku a zozname želaní

Marketing, sociálne siete

Klavyo

Email, meno, krajina pobytu, dátum registrácie

Marketing

Hotjar

Údaje o prehliadaní

Analytika

Recart

Údaje o prehliadaní, informácie o košíku a zozname želaní

Marketing

Freshdesk

E-mail

Komunikácia so zákazníkom

DPO

História nákupu, platobné údaje

Spracovanie objednávky

PayPal

História nákupu, platobné údaje

Spracovanie objednávky

Shopify

Osobné údaje zákazníka, údaje o prehliadaní, informácie o objednávke, informácie o košíku a zozname želaní, história nákupu

Spracovanie objednávky

  

3. Právo na prístup, opravu a vymazanie (právo byť zabudnutý)

Kupujúci a Používateľ majú kedykoľvek právo na prístup k svojim osobným informáciám tak, že sa zaregistrujú na stránke a vstúpia do svojho „profilu“, kde môžu vidieť zdieľané informácie na stránke euro-markt.sk.

Používateľ alebo Kupujúci môže požiadať a získať od Predávajúceho úplné informácie o uložených osobných údajoch a o opravu týchto údajov zaslaním e-mailu na adresu zodpovednej osoby: info@euro-markt.sk.

Užívateľ alebo Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov. Môžu tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu zodpovedného za ochranu osobných údajov info@euro-markt.sk.

4. Cookies

Aby webová stránka euro-markt.sk fungovala správne a aby sme mohli s vašim súhlasom ďalej zlepšovať web a váš zážitok z prehliadania, tento web uloží do vášho počítača malé množstvo dát (cookies). Blokovaním súborov cookies môžete stránku naďalej prehliadať, ale niektoré z jej funkcií pre vás nemusia byť dostupné.

4.1 Čo je to cookie?

Cookie je malý súbor, ktorý webová stránka, ktorú navštívite, uloží do vášho počítača. Súbory cookie zvyčajne ukladajú vaše nastavenia, nastavenia webu, napríklad preferovaný jazyk alebo adresu. Neskôr, keď znova otvoríte tú istú webovú stránku, webový prehliadač odošle späť súbory cookie, ktoré k tejto stránke patria. To umožňuje stránke zobraziť informácie prispôsobené vašim potrebám.

Súbory cookies môžu ukladať širokú škálu informácií vrátane osobných údajov (napríklad vaše meno alebo e-mailová adresa). Tieto informácie však možno uložiť, iba ak to povolíte - webové stránky nemôžu získať prístup k údajom, ktoré ste neposkytli, a nemôžu získať prístup k ďalším súborom vo vašom počítači. Predvolená aktivita na ukladanie a odosielanie súborov cookies sa vám nezobrazuje. Môžete však zmeniť nastavenia internetového prehliadača, aby ste si mohli zvoliť prijatie alebo odmietnutie požiadaviek na súbory cookies, automatické vymazanie súborov cookies po zatvorení webového prehliadača atď.

4.2 Ako zakázať cookies?

Vypnutím súborov cookies sa rozhodnete, že nepovolíte ukladanie súborov cookies do vášho počítača. Nastavenia súborov cookies je možné ovládať a konfigurovať vo vašom webovom prehliadači.

Ak cookies zakážete, nebudete môcť používať niektoré z funkcií webových stránok euro-markt.sk.

4.3 Čo sú dočasné súbory cookies?

Dočasné súbory cookies alebo súbory cookies relácie sa odstránia z vášho počítača zatvorením webového prehľadávača. Pomocou nich webové stránky ukladajú dočasné informácie, napríklad položky v nákupnom košíku.

4.4 Čo sú trvalé súbory cookies?

Trvalé cookies alebo uložené cookies zostanú vo vašom počítači po zatvorení internetového prehliadača. Webové stránky s nimi ukladajú informácie, ako je vaše prihlasovacie meno a heslo, takže sa nemusíte prihlasovať pri každej návšteve. Trvalé cookies zostanú vo vašom počítači niekoľko dní, mesiacov, ba rokov.

4.5 Čo sú súbory cookies prvej strany?

Súbory cookies prvej strany pochádzajú z webov, ktoré navštevujete, a môžu byť trvalé alebo dočasné. Pomocou týchto súborov cookies môžu stránky ukladať údaje, ktoré budú znova používať pri návšteve konkrétnej stránky. 

4.6 Čo sú súbory cookies tretích strán?

Súbory cookies tretích strán pochádzajú z reklám z iných webov (napríklad z vyskakovacích okien alebo z akýchkoľvek iných reklám), ktoré sa nachádzajú na webe, ktorý navštevujete. Pomocou týchto súborov cookie môžu webové stránky sledovať používanie internetu na marketingové účely.

4.7. Používa Predajca cookies?

Áno, s hlavným cieľom vylepšiť naše webové stránky.

4.8 Aký druh súborov cookies Predajca používa a prečo?

Dočasné súbory cookie (cookies relácie) - ide o dočasné súbory cookies, ktoré zmiznú (a automaticky sa odstránia) po ukončení prehliadača. Predajca ich používa na umožnenie prístupu k obsahu webových stránok a na vykonanie krokov, ktoré môžete urobiť, keď sa pomocou svojich údajov zaregistrujete na stránke euro-markt.sk. Trvalé (uložené) súbory cookies majú zvyčajne dátum vypršania platnosti ďaleko v budúcnosti a zostanú vo vašom prehliadači, kým nevyprší ich platnosť, alebo kým ich ručne nevymažete. Predajca používa trvalé súbory cookies pre funkcie, ako napríklad „Zostať prihlásený“, čo používateľom uľahčuje prístup na webovú stránku ako registrovaním používatelom. Trvalé súbory cookies používame aj na lepšie pochopenie zvykov používateľov, aby sme mohli stránku vylepšiť. Tieto informácie sú anonymné - nevidíme jednotlivé informácie o používateľovi.

4.9 Sú na webových stránkach súbory cookies tretích strán?

Existuje niekoľko externých služieb, ktoré ukladajú obmedzené súbory cookies. Tieto súbory cookies sú prítomné pre normálne fungovanie určitých funkcií, ktoré uľahčujú používateľom prístup k obsahu. Na sledovanie návštevnosti používa euro-markt.sk Google Analytics. Ak chcete tejto službe zakázať ukladanie súborov cookies, môžete to urobiť výberom možnosti deaktivácie služby Google Analytics.

Predajca používa súbory cookies na účely inzercie svojich vlastných produktov a služieb, ako aj služieb a produktov svojich partnerov, o ktoré by mohli mať používatelia záujem. Zobrazovanie reklám predajcom alebo jeho partnermi je povolené prostredníctvom súborov cookies, ktoré môže Predávajúci alebo tretia strana umiestniť do webového prehliadača Používateľa. Používateľ môže kedykoľvek kontrolovať príjem cookies nezávisle prostredníctvom nastavení svojho webového prehliadača.

Vyššie uvedené Podmienky ochrany súkromia sa vzťahujú výlučne na domovskú stránku internetového obchodu euro-markt.sk a na všetky stránky v doméne euro-markt.sk, avšak nie na externé stránky, ktoré môžu odkazovať na doménu euro-markt.sk, za ktoré Predajca nenesie zodpovednosť a pre ktoré stránky euro-markt.sk nezhromažďujú a nespracovávajú údaje.